Logo SDH Křešice

SDH Křešice

Nádražní 161
411 48 Křešice u Litoměřic
E-mail: hasici@sdhkresice.cz
http://www.sdhkresice.cz/

Výjezdová jednotka

Obec Křesice zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO) kategorie JPO V. Tato jednotka zabezpečuje požární ochranu obce. Skládá se ze členů SDH. Vyjíždí v případě potřeby k požárům či jiným mimořádným událostem. Tato jednotka je také aktivována v době povodní.

Při obou povodních držela stálou službu při hlídání obce, odkloňování dopravy a evakuaci obyvatelstva. Po „opadnutí“ vody jednotka uklízela a čistila příjezdové komunikace do obce, pomáhala lidem s likvidací vzniklých škod, čerpala vodu ze sklepu, zahrad a polí.

V případě ohlášení požáru na území obce, nebo ve velmi blízkém okolí vyjíždí jednotka k likvidaci plamenů. V hasičské zbrojnici se vyhlásí požární poplach pomocí jednak poplachové sirény, ale i automatickou SMS bránou, ve které jsou uloženy všechny čísla členů výjezdové jednotky. Každý člen po vyhlášení poplachu obdrží na svůj mobilní telefon textovou zprávu – „POŽÁRNÍ POPLACH“, a okamžitě se vypraví do zbrojnice a připravuje se k výjezdu.

Fotka

Opava Václav ml.

 • velitel jednotky
Velitel jednotky
 • řídí odbornou přípravu členů jednotky SDH a dalších členů pro zařazení do jednotky připravovaných
 • odpovídá za dodržování ustanovení zákonných a na ně navazujících předpisů vztahujících se k činnosti jednotky
 • odpovídá za naplnění stavu jednotky a vytvoření potřebných záloh
 • odpovídá za připravenost jednotky a hasební techniky, za její provoz, za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, za udržování svěřené i vlastní techniky
 • odpovídá za součinnost s obecní správou při zabezpečování dokumentace obce, poplachových plánů, funkčnost ohlašoven požárů, údržby vodních zdrojů
 • vede dokumentaci o školení a výcviku, získávání odborností členy jednotky i SDH, činnosti jednotky, zásazích
 • zpracovává zprávy pro obecní úřad, orgány státní správy i nadřízené orgány SH ČMS, odpovídá za dodržování stejnokrojového předpisu
Fotka

Mančal Michal

 • zástupce velitele jednotky
Zástupce velitele jednotky
 • spolupodílí se po splnění odborné způsobilosti na organizaci, zabezpečení a odborné přípravě členů SDH
 • ‰ spolupodílí se s velitelem jednotky při kontrole stavu požární techniky, výstroje a výzbroje
 • podílí se na přípravě a zabezpečení dvou taktických cvičení jednotky nebo družstva
 • v době nepřítomnosti velitele jednotky jej zastupuje, nebo v záležitostech, které mu svěří
Fotka

Hensch František

 • velitel družstva
Fotka

Mrva Miroslav

 • velitel družstva
Fotka

Bér Radovan

 • řidič - strojník
Řidič - strojník
 • zajišťuje údržbu techniky podle vydaných vyhlášek a nařízení
 • sleduje provádění oprav požární techniky, výstroje a výzbroje
 • vede knihu o provozu strojů, vozidel a spotřebě pohonných hmot
 • vede dokumentaci o odborné způsobilosti řidičů – strojníků, řídí činnost strojníků ve sboru
 • zúčastňuje se odborné přípravy pořádané HZS Liberec včetně ověření znalostí ve stanovených termínech
Fotka

Mgr. Kébrt Lukáš

 • řidič - strojník
Řidič - strojník
 • zajišťuje údržbu techniky podle vydaných vyhlášek a nařízení
 • sleduje provádění oprav požární techniky, výstroje a výzbroje
 • vede knihu o provozu strojů, vozidel a spotřebě pohonných hmot
 • vede dokumentaci o odborné způsobilosti řidičů – strojníků, řídí činnost strojníků ve sboru
 • zúčastňuje se odborné přípravy pořádané HZS Liberec včetně ověření znalostí ve stanovených termínech
Fotka

Šmejkal Radek

 • řidič - strojník
Řidič - strojník
 • zajišťuje údržbu techniky podle vydaných vyhlášek a nařízení
 • sleduje provádění oprav požární techniky, výstroje a výzbroje
 • vede knihu o provozu strojů, vozidel a spotřebě pohonných hmot
 • vede dokumentaci o odborné způsobilosti řidičů – strojníků, řídí činnost strojníků ve sboru
 • zúčastňuje se odborné přípravy pořádané HZS Liberec včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

Týle Mikuláš

 • řidič - strojník
Řidič - strojník
 • zajišťuje údržbu techniky podle vydaných vyhlášek a nařízení
 • sleduje provádění oprav požární techniky, výstroje a výzbroje
 • vede knihu o provozu strojů, vozidel a spotřebě pohonných hmot
 • vede dokumentaci o odborné způsobilosti řidičů – strojníků, řídí činnost strojníků ve sboru
 • zúčastňuje se odborné přípravy pořádané HZS Liberec včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

Týle Miroslav

 • řidič - strojník
Řidič - strojník
 • zajišťuje údržbu techniky podle vydaných vyhlášek a nařízení
 • sleduje provádění oprav požární techniky, výstroje a výzbroje
 • vede knihu o provozu strojů, vozidel a spotřebě pohonných hmot
 • vede dokumentaci o odborné způsobilosti řidičů – strojníků, řídí činnost strojníků ve sboru
 • zúčastňuje se odborné přípravy pořádané HZS Liberec včetně ověření znalostí ve stanovených termínech
Fotka

Sibera Radek

 • strojník plavidla
Fotka

Plíhal Jiří

 • vůdce malého plavidla a hasič

Zpět na začátek stránky ↑