Logo SDH Křešice

SDH Křešice

Nádražní 161
411 48 Křešice u Litoměřic
E-mail: hasici@sdhkresice.cz
http://www.sdhkresice.cz/

Nevýborové funkce

Fotka

Ing. Kostnerová Jana

  • kronikář
Kronikář
  • zachycuje v ročních zápisech život SDH a z těchto zápisů zpracovává začátkem následujícího kalendářního roku celoroční zápis, který ve formě konceptu předkládá k projednání výboru SDH, a po projednání a schválení ve výboru jej přepisuje do kroniky
  • do kroniky se zapisují pouze ty události, které se týkají činnosti sboru
  • kronikář kromě psaní do kroniky shromažďuje všechny materiály, které dokumentují činnost sboru např. fotografie, video, záznamy, plakáty, novinové ústřižky atd.
  • ‰spolupracuje s muzeem hasičské techniky v Chrastavě

Zpět na začátek stránky ↑