Logo SDH Křešice

SDH Křešice

Nádražní 161
411 48 Křešice u Litoměřic
E-mail: hasici@sdhkresice.cz
http://www.sdhkresice.cz/

Povodně

Obec Křešice leží přímo u pravého břehu řeky Labe. Povodně tato obec zažila v novodobých dějinách již několikrát. Z obecních kronik lze vyčíst, že první velkou povodní byla povodeň v únoru roku 1821, poté v letech 1845, 1862, 1876, 1884, 1890, 1900, 1920, 1940, 2002, 2003, 2005, 2006 a 2013, jak je vidět na vodočtu obytného dobu č.p. 19 v Nádražní u­lici.

Doposud největší a nejničivější povodeň zažila obec v roce 2002, kdy překonala dosavadní hladinu z roku 1821 o 75 cm. Menší záplavy měly lokální charakter. V roce 2003 v lednu zaplavila voda sad a Černou cestu. V roce 2005 zasáhla voda multifunkční hřiště u Labe, následky této lokální záplavy odstraňovali mladí hasiči z Křešic.

V roce 2006 zažila naše obec druhou velkou povodeň.

Většinou byly postiženy domy ležící v blízkosti Labe. V létě roku 2010 se s týdenním rozestupem prohnaly dvě ničivé vlny i obcí Zahořany. První víkend se rozvodnil Luční potok, týden poté přišla voda i ze směru od Sedlece a vyplavila valnou většinu obce.

Při velkém tání sněhu v lednu 2011 se opět nadměrně zvedla hladina Labe a okolních toků. Původní prognózy hovořily o stejné výšce Labe, jako v roce 2006. Nakonec se naštěstí nepotvrdily. Zaplaven byl celý sad a Černá cesta, část Nádražní ulice a níže položené oblasti. Došlo i k vylití Lučního potoka v Zahořanech, kde jsme stavěli zeď z pytlů s pískem. Vůbec poprvé jsme vyzkoušeli postavit pro případné zaplavení hlavní komunikace (stále nedokončenou) protipovodňovou stěnu. V průběhu celých povodní jsme o všem v pravidelných intervalech informovali na našich stránkách a vytvořili tak povodňové zpravodajství pro Křešice.

V roce 2013 se po dlouhých deštích opět rozlilo Labe a přiblížilo se tak stavu z roku 2002.

Při všech povodních a záplavách zasahovali dobrovolní hasiči při evakuaci obyvatel ze zatopených lokalit obce, hlídali obec v nočních hodinách s pomocí Policie ČR a Armády ČR. Hlídali sklady humanitární pomoci, pokoušeli se evakuovat majetek občanů a po opadnutí vody pomáhali odklízet a likvidovat katastrofální následky.

V současné době se hasiči připravují spíše na povodně, než na požáry. Nákup plovoucích motorových člunů, kalových čerpadel a hadic přispívá ke zlepšování materiálně technické základny pro mnohem lepší zvládnutí povodní a záplav v Křešicích.

Zpět na začátek stránky ↑