Logo SDH Křešice

SDH Křešice

Nádražní 161
411 48 Křešice u Litoměřic
E-mail: hasici@sdhkresice.cz
http://www.sdhkresice.cz/

Sbor

Jednotka požární ochrany obce

Obec Křesice zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO) kategorie JPO V/2. Tato jednotka zabezpečuje požární ochranu obce. Více informací o požární jednotce.

Sbor dobrovolných hasičů

Fotka Vedle jednotky požární ochrany funguje sbor dobrovolných hasičů. Ten nevyjíždí k požárům, nelikviduje následky katastrof, ale má také velmi důležitou roli v životě obce.

Sbor zabezpečuje požární prevenci obce, organizuje kroužky mladých hasičů, pořádá soutěže mladých hasičů, soutěží a reprezentuje obec v požárním sportu, organizuje dětský den, staví vánoční stromeček, v letních měsících snižuje prašnost v obci pravidelným kropením silnic, pomáhá při organizování kulturních akcí obecním úřadem, částečně se stará o kulturní život obce. Organizuje a uskutečňuje hasičské plesy a zábavy. Organizuje také letní dětské tábory nejen pro mladé hasiče. V sezóně udržuje travnaté plochy u Labe a u dětského hřiště.

Prevence požární ochrany

Prevence v obci uskutečňuje preventista požární ochrany, který má na starosti protipožární revize objektů v majetku obce. Na požádání ovšem může provést revizi soukromého objektu. Dále uskutečňuje výchovně-vzdělávací programy pro děti i dospělé v oblasti požární ochrany, obrany obyvatelstva za mimořádných situacích a krizovém řízení. Přednášky a semináře jsou většinou na jedno jasné téma a srozumitelnou formou vysvětluje občanům, jak se mají v dané krizové situaci chovat. Organizuje také námětové cvičení místní výjezdové jednotky. Zpracovává dokumentaci požární ochrany obce. Organizuje místní kolo celorepublikové soutěže „Požární ochrana očima dětí“.

Hasiči dětem

Vrámci akcí Hasiči dětem aneb… pořádá sbor mnoho akcí pro děti z celé vesnice a okolí.

Dětský den

Fotka Mezinárodní den dětí připadá každým rokem na 1. června. První sobota po tomto datu patří v Křešicích dětem. Sbor organizuje na multifunkčním hřišti u Labe soutěže a hry pro děti. Jsou zde připraveny stanoviště, kde děti plní úkoly nejrůznějšího charakteru. Hry a soutěže s hasičskou tématikou, sportovní, dovednostní. Každé dítě obdrží za správně vykonaný úkol drobnou sladkou odměnu. Je zde i připraveno několik atrakcí, jako je například ukázka požárního útoku mladých hasičů, ukázka historického šermu, mohou si prohlédnout hasičskou techniku zblízka. Dále dostanou od hasičů diplom za účast a mohou si opéct na ohni „buřty“. Největší atrakcí je ale vodní pěna, kterou hasiči připravují již každoročně. Tedy pokud to počasí dovolí. Dětský den v Křešicích končí diskotékou.

Tábory, maškarní bály, diskotéky

FotkaMimo jiné sbor pořádá pro děti diskotéky, promítání filmů, maškarní bály a tábory s hasičskou tématikou, které jsou přístupné pro všechny děti, nejen pro členy SDH.

Zpět na začátek stránky ↑