Logo SDH Křešice

SDH Křešice

Nádražní 161
411 48 Křešice u Litoměřic
E-mail: hasici@sdhkresice.cz
http://www.sdhkresice.cz/

Revizní a kontrolní rada

Kontrolní a revizní rada SDH je zvláštním orgánem a působí ve sborech, jejichž členská základna činí alespoň 30 členů. Rada musí být alespoň tříčlenná.

  • rada je nezávislá, samostatná a ze své činnosti odpovědná pouze výroční valné hromadě sboru
  • zaměřuje se zejména na dodržování zákonů, stanov a směrnic SH ČMS a rozhodnutí vyšších orgánů
  • dále dohlíží na hospodaření SDH a na nakládání s majetkem SDH a nejméně 4× ročně provádí inventarizaci pokladní hotovosti
  • nahlíží do všech písemností orgánu sboru
  • dohlíží též na výdělečnou činnost a přitom zároveň sleduje účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků a dodržování právních a vnitřních předpisů ve vztahu k výdělečné činnosti sboru
  • musí být přítomna na jakémkoliv jednání výboru sboru
  • 1× ročně předkládá valné hromadě písemnou zprávu, která se vyjadřuje ke stavu hospodaření SDH, účelnosti vynakládaných prostředků a placení členských příspěvků

Řezáčová Irena

  • revizor sboru

Zpět na začátek stránky ↑